Chương Trình Cử Nhân Khoa Học Máy Tính

Chương Trình Cử Nhân Khoa Học Máy Tính

Tổng quan chương trình

Thông tin chương trình đào tạo

Tên chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
Thời gian đào tạo Hoàn thành trong 4 năm học toàn thời gian
Tổng số tín chỉ Lựa chọn 1: 1 Ngành chính với 120 tín chỉ
Lựa chọn 2: Ngành chính + ngành phụ về Robotics/ Thiết kế sản phẩm/ Khởi nghiệp hoặc ngành phụ khác: 126 tín chỉ

Mục đích chương trình đào tạo

Mục đích của chương trình là đào tạo các nhà khoa học, kỹ sư về khoa học máy tính có hiểu biết sâu sắc về các lý thuyết cơ bản của khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm cũng như được tiếp cận với các công nghệ thực tiễn từ công nghiệp, cho phép họ đóng góp cho xã hội với vai trò là những người sáng tạo, đổi mới, chủ động dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đất nước.

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu cụ thể của chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính là trong một vài năm sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên sẽ thể hiện xuất sắc trong: (i) các chương trình đào tạo sau đại học uy tín; hoặc (ii) ở vị trí lãnh đạo và quản lý trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; hoặc (iii) trong việc theo đuổi các dự án kinh doanh/khởi nghiệp. Trong những vai trò này, họ sẽ:

 1. Áp dụng kiến thức cơ bản về các nguyên tắc khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu về các chủ đề cụ thể (như trí tuệ nhân tạo, học máy hoặc kỹ thuật phần mềm) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và xã hội;
 2. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa các sản phẩm, hệ thống và công cụ hữu ích, trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hoặc ràng buộc về kinh tế, môi trường, văn hóa, an toàn và đạo đức;
 3. Khám phá, áp dụng kiến thức mới và phát triển các công cụ mới phục vụ lĩnh vực khoa học máy tính;
 4. Nhạy bén với bối cảnh nghề nghiệp và xã hội, cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tham gia học tập suốt đời và chuẩn bị cho sự nghiệp học tập trong tương lai;
 5. Trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy khởi nghiệp và kỹ giao tiếp hiệu quả trong các nhóm đa ngành, cả trong nghề nghiệp và trong cộng đồng;
 6. Gắn kết với cộng đồng, tổ chức nghề nghiệp, quốc gia và thế giới.

Sinh viên đạt được gì sau khi tốt nghiệp?

Sinh viên có khả năng:

 1. Khả năng phân tích các vấn đề phức tạp, áp dụng các nguyên tắc về khoa học máy tính và các nguyên tắc liên quan khác để đưa ra giải pháp;
 2. Khả năng thiết kế, thực thi và đánh giá các giải pháp tính toán trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu đặt ra;
 3. Khả năng áp dụng lý thuyết khoa học máy tính, các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm để tạo ra giải pháp điện toán;
 4. Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp với nhiều bối cảnh khác nhau;
 5. Khả năng nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá đúng đắn trong công việc dựa trên các quy tắc đạo đức và pháp lý;
 6. Khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm;

Ngoài ra, sinh viên nên có:

 1. Tư duy khởi nghiệp, khả năng lãnh đạo bản thân và những người khác;
 2. Khả năng nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc, cũng như nhận thức toàn cầu.

Nội dung giảng dạy

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ  PHÂN BỔ TÍN CHỈ (%)
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27 22.5 %
I.1 Kiến thức chung toàn trường (bắt buộc) 12 8.3 %
I.2 Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) 12 14.2 %
I.3 Hoạt động ngoại khóa 3 2.5%
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 93 77.5 %
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 30 25%
II.2 Kiến thức cơ sở chuyên ngành 32 26.7 %
II.3 Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 12 10 %
II.4 Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 8 (15*) 6.7 %
II.5 Kiến thức tự chọn tự do (Phụ*) 3 2.5%
II.6 Trao đổi học tập/Thực tập (ít nhất 640 giờ) 2 1.7%
II.7 Đồ án tốt nghiệp Non-credit (640 hours)
  Tổng 6 5 %
120 (127*) 100%

* Thay vì học 8 tín chỉ các môn tự chọn tự do, sinh viên có thể chọn học 15 tín chỉ để hoàn thành yêu cầu của một ngành phụ.

Phân bổ chương trình

Phân bổ chương trình Khoa học Máy tính

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính của VinUni tại đây.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn lập trình 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm cấu trúc và tổ chức chương trình, lập trình mô-đun, các chủ đề nâng cao trong lập trình hướng đối tượng (kiểu dữ liệu trừu tượng, đa hình, giao diện, trình vòng lặp), bộ sưu tập, khái niệm cơ bản về giao diện người dùng đồ họa, đệ quy, cấu trúc dữ liệu (danh sách, cây, ngăn xếp, hàng đợi, heap, cây tìm kiếm, cây cân bằng, bảng băm, đồ thị) và các thuật toán đồ thị cơ bản. Java là ngôn ngữ lập trình chính.

4 tỉn chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, thuật toán và cấu trúc dữ liệu 

Mô tả khóa học:  

Khóa học này giới thiệu về tổ chức máy tính, lập trình hệ thống và giao diện phần cứng/phần mềm. Các chủ đề bao gồm tập lệnh, số học máy tính, thiết kế đường dẫn dữ liệu, định dạng dữ liệu, chế độ đánh địa chỉ, phân cấp bộ nhớ bao gồm bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo, thiết bị I/O, hệ thống I/O dựa trên bus và kiến ​​trúc đa lõi. Học sinh sẽ được học lập trình hợp ngữ và thiết kế bộ xử lý RISC.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, thuật toán và cấu trúc dữ liệu 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm các chủ đề về kiểu dữ liệu trừu tượng, hàm trừu tượng, giao diện, ôn tập lại đệ quy, biểu thức chính quy và ngữ pháp. Môn học này đề cập đến các trình tạo trình phân tích cú pháp, tính đồng thời, an toàn luồng, lập trình cho ổ cắm và kết nối mạng, hàng đợi và truyền tin nhắn, đa luồng, khóa và đồng bộ hóa, ánh xạ và bộ lọc, luồng và sự lười biếng. Khóa học giới thiệu lĩnh vực quản lý thông tin và dữ liệu cũng như cách thiết kế phần mềm để cải thiện việc quản lý dữ liệu. Nó bao gồm kiểm tra, đánh giá mã, kiểm soát phiên bản, thiết kế thông số kỹ thuật, gỡ lỗi và phát triển giao diện người dùng đồ họa phức tạp

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tổ chức máy tính 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm lập trình hệ thống, thiết kế và triển khai hệ điều hành giới thiệu. Các vấn đề cơ bản của hệ điều hành, cụ thể là cấu trúc, đồng thời, lập lịch, đồng bộ hóa, quản lý bộ nhớ, hệ thống tập tin, bảo mật và kết nối mạng đều được đề cập. Khóa học giới thiệu tính toán song song và phân tán.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn lập trình, Xác suất thống kê

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm những hướng chính trong trí tuệ nhân tạo, bao gồm cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo qua biểu tượng và kết nối, thuật toán tìm kiếm trạng thái vào tối ưu dựa trên sinh học, mạng Bayes, ứng dụng lập trình logic và thuật toán suy luận cho bài toán logic. Đi sâu vào khóa học, sinh viên sẽ học các cách tiếp cận khác nhau để biểu diễn sự không chắc chắn, làm quen với lý thuyết quyết định, lên kế hoạch và ra quyết định với sự không chắc chắn, và học cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các vấn đề khác nhau. Khóa học này cũng giới thiệu các vấn đề đạo đức xã hội của trí tuệ nhân tạo.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tính toán 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm bốn kỹ thuật thiết kế thuật toán chính (thuật toán tham lam, chia để trị, quy hoạch động và luồng mạng) và các kỹ thuật thuật toán cho các vấn đề khó giải quyết, bao gồm xác định các trường hợp đặc biệt có cấu trúc, thuật toán gần đúng và phương pháp phỏng đoán tìm kiếm cục bộ. Các ứng dụng được lấy từ các hệ thống và mạng, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, khai phá dữ liệu và sinh học tính toán

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm các nguyên tắc và thuật toán để biến dữ liệu huấn luyện thành dự đoán tự động một cách hiệu quả. Trong đó bao gồm các chủ đề như biểu diễn, quá khớp, tính tổng quát, phân cụm, phân lớp, các vấn đề gợi ý, mô hình xác suất, học tăng cường; và các phương pháp như máy vectơ hỗ trợ và mạng lưới thần kinh/học sâu.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, Thuật toán và cấu trúc dữ liệu

Mô tả khóa học: 

Khóa học này giới thiệu về các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và noSQL. Các chủ đề được đề cập bao gồm mô hình quan hệ, đại số quan hệ, mô hình mối quan hệ thực thể, thiết kế lược đồ, biểu mẫu thông thường, SQL, lập chỉ mục, sắp xếp, toán tử quan hệ, tối ưu hóa truy vấn, giao dịch, kiểm soát đồng thời, khôi phục, thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như các khái niệm và thuật toán để xây dựng Hệ thống Quản lý Dữ liệu.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Học máy, Đại số tuyến tính, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mô tả khóa học: 

Khóa học này dạy giới thiệu về thị giác máy tính. Mục tiêu của thị giác máy tính là tính toán các thuộc tính của thế giới chúng ta – hình dạng 3D của môi trường, chuyển động của vật thể, tên người hoặc vật – thông qua phân tích hình ảnh hoặc video kỹ thuật số. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm tái tạo 3D, phân vùng hình ảnh, nhận dạng đối tượng và thuật toán thị giác từ Internet, cũng như các kỹ thuật thuật toán, tối ưu hóa và học máy quan trọng, chẳng hạn như cắt đồ thị, bình phương tối thiểu phi tuyến và học sâu . Khóa học này nhấn mạnh kinh nghiệm thực hành về thị giác máy tính và một số dự án lập trình lớn.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tổ chức máy tính

Mô tả khóa học: 

Khóa học này dạy kiến thức mạng cơ bản với trọng tâm là Internet. Ví dụ về các chủ đề bao gồm: World Wide Web, Email và mạng ngang hàng, truyền dữ liệu và mã hóa dữ liệu, chuyển mạch kênh so với gói, công nghệ mạng cục bộ, định tuyến và chuyển mạch, kiểm soát tắc nghẽn, bảo mật mạng, mạng không dây và đa phương tiện. Mặc dù trọng tâm sẽ là Internet nhưng các mô-đun ứng dụng trên mạng di động 4G/5G, WiFi (802.11) và Bluetooth sẽ được trình bày.

Tối thiểu 1 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Quyết định bởi giảng viên

Khóa học cho dự án: Tổ chức máy tính, Thiết kế thuật toán, Hệ điều hành, Trí tuệ  nhân tạo, Học máy, Tương tác người máy, Rô-bốt, An ninh mạng, Khai phá dữ liệu và dữ liệu lớn

Mô tả khóa học: 

Sinh viên làm việc với nhóm liên ngành trong một bài toán liên quan đến khóa học hướng dẫn bởi giảng viên.

3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn lập trình, Xác suất thống kê, Khai phá dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn

Mô tả khóa học: 

Khóa học này dạy các kỹ thuật và thuật toán để tạo trực quan hóa hiệu quả các bộ dữ liệu lớn và phân tích của chúng, dựa trên các nguyên tắc từ thiết kế đồ họa, nghệ thuật thị giác, tâm lý học nhận thức và khoa học nhận thức. Ngoài việc tham gia thảo luận trên lớp, sinh viên sẽ phải hoàn thành một số bài tập phân tích dữ liệu ngắn và thiết kế trực quan cũng như một dự án cuối cùng. Các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Tableau được coi là bài tập trong phòng thí nghiệm.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Học máy, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này dạy giới thiệu về  xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mục tiêu khóa học để giúp máy tính có thể sử dụng ngôn ngữ con người làm đầu vào, đầu ra hoặc cả hai. Thông tin khóa học bao gồm dịch máy, trợ lý hội thoại tự động và tìm kiếm Internet. Một số chủ để bao gồm tóm tắt văn bản, dịch máy, phân tích cảm xúc và trích xuất thông tin và các phương pháp để xử lý các hiện tượng như phân tích cú pháp, định hướng cảm giác từ, phân tích diễn ngôn, thiếu sót và giải pháp.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm các chủ đề về hiểu biết kỹ thuật và xã hội về cách thức và lý do tại sao bảo mật và quyền riêng tư lại quan trọng, cách suy nghĩ đối kháng, cách nên (và không nên) thiết kế hệ thống và sản phẩm. Các chủ đề bao gồm xác thực người dùng, mật mã, phần mềm độc hại, kinh tế hành vi trong bảo mật, yếu tố con người trong bảo mật, quyền riêng tư và ẩn danh, kênh bên, mồi nhử và lừa dối cũng như mô hình đối kháng. Các hệ thống và cuộc tấn công trong thế giới thực, bao gồm Bitcoin, Stuxnet, vi phạm của nhà bán lẻ, thiết bị y tế cấy ghép và ứng dụng sức khỏe đều được bảo vệ. Khóa học thảo luận về các vấn đề xã hội và đạo đức trong an ninh mạng.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Học máy 

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm các khía cạnh thống kê của khai phá dữ liệu, phân tích hiệu quả các bộ dữ liệu lớn. Trong đó bao gồm quá trình xây dựng và giải thích các mô hình thống kê khác nhau phù hợp với các vấn đề phát sinh trong các ứng dụng khoa học và kinh doanh. Các chủ đề bao gồm chuẩn bị dữ liệu để khai phá và diễn giải dữ liệu cũng như biểu diễn kiến thức từ phân tích dữ liệu lớn. Bài tập được thực hiện bằng cách sử dụng một hoặc nhiều khai phá dữ liệu.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tính toán, Đại số tuyến tính

Mô tả khóa học: 

Đây là khóa học giới thiệu về Mật mã học. Các chủ đề bao gồm hàm một chiều, mã hóa, chữ ký số, tạo số giả ngẫu nhiên, không tri thức và các giao thức cơ bản. Trọng tâm sẽ là các khái niệm cơ bản và xây dựng với chứng minh về bảo mật dựa trên các định nghĩa và giả định chính xác.

Không tính tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Quyết định bởi bộ môn và đại diện phía công ty thực tập

Mô tả khóa học: 

Sinh viên giải quyết một vấn đề do giảng viên và công ty hoặc tổ chức cùng xác định. Các vấn đề cần phải ở cấp độ cao hơn và thiết kế các vấn đề yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm và tham gia vào các giai đoạn khác nhau của hoạt động công ty trong học kỳ thực tập.

6 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Thực tập, Quyết định bởi giảng viên hướng dẫn

Mô tả khóa học: 

Sinh viên giải quyết một vấn đề do giảng viên hướng dẫn xác định và áp dụng kiến thức từ quá trình thực tập và các khóa học mà sinh viên đã hoàn thành.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Không

Mô tả khóa học: 

Khóa học này bao gồm các khái niệm, kỹ thuật và thuật toán của toán học rời rạc, chú trọng vào tập hợp và kỹ thuật chứng minh, hàm số và quan hệ, lý thuyết số, tổ hợp, xác suất, logic, lý thuyết đồ thị và bảo mật cơ bản. 

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Xác suất Thống kê

Mô tả khóa học: 

Khóa học này dạy các chủ đề nâng cao về xác suất thống kê. Chủ đề bao gồm các quá trình ngẫu nhiên, sự hội tụ của các quá trình ngẫu nhiên, Chuỗi Markov, thống kê Bayes, hồi quy phi tuyến.