Chương Trình Cử Nhân Kỹ Thuật Điện

Chương Trình Cử Nhân Kỹ Thuật Điện

Thông tin chương trình đào tạo

Tên chương trình Cử nhân kỹ thuật điện
Thời gian đào tạo Sẽ được hoàn thành trong 4 năm toàn thời gian
Tổng số tín chỉ Lựa chọn 1: 1 Ngành chính với 123 tín chỉ
Lựa chọn 2: Ngành chính + ngành phụ về Robotics/ Thiết kế sản phẩm/ Khởi nghiệp hoặc ngành phụ khác: 131 tín chỉ

Mục đích chương trình đào tạo

Mục tiêu chung của chương trình là nuôi dưỡng và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ trong ngành kỹ thuật điện có định hướng và tầm nhìn rõ ràng, có tư duy sáng tạo và có giá trị cá nhân vững chắc; là người mở đường cho khoa học và công nghệ phát triển, nâng cao năng suất lao động, có ích cho xã hội.

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu giáo dục của chương trình Cử nhân khoa học Kỹ thuật Điện là trong vòng một vài năm sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên sẽ thể hiện sự xuất sắc khi theo học các chương trình sau đại học hàng đầu; hoặc trong các vị trí lãnh đạo và quản lý trong các ngành kỹ thuật công nghệ cao hoặc các lĩnh vực khác; hoặc theo đuổi các dự án kinh doanh khởi nghiệp.
Trong những vai trò này, họ sẽ:

 1. Áp dụng kiến thức cơ bản về nguyên lý Kỹ thuật điện và kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và xã hội;
 2. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc ràng buộc về kinh tế, môi trường, văn hóa, an toàn và đạo đức;
 3. Trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy kinh doanh, người giao tiếp hiệu quả và người ra quyết định sáng suốt với tư cách là thành viên của các nhóm đa ngành, hỗ trợ môi trường hợp tác và hòa nhập;
 4. Khám phá và áp dụng kiến thức mới, đồng thời tham gia học tập suốt đời về chuyên ngành kỹ thuật;
 5. Gắn kết với cộng đồng, tổ chức nghề nghiệp, quốc gia và thế giới.

Sinh viên đạt được gì sau khi tốt nghiệp?

 1. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý kỹ thuật, khoa học và toán học;
 2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có xem xét đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
 3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau;
 4. Khả năng nhận biết trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, có xem xét tới tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
 5. Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả, khả năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
 6. Khả năng thực hiện và phát triển thí nghiệm theo yêu cầu, phân tích dữ liệu và đánh giá kỹ thuật về kết quả thực nghiệm để đưa ra kết luận phù hợp;
 7. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp;
 8. Tư duy khởi nghiệp và nhận biết tầm quan trọng của các giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc và nhận thức toàn cầu.

STT KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ (mới) PHÂN BỔ TÍN CHỈ (%)
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 27 22%
I.1 Kiến thức chung toàn trường (bắt buộc) 12 9.8%
I.2 Kiến thức bổ trợ (bắt buộc) 12 9.8%
I.3 Hoạt động ngoại khóa 3 2.4
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 96 78%
II.1 Kiến thức cơ sở ngành 41 33.3%
II.2 Kiến thức cơ sở chuyên ngành 15 12.2%
II.3 Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) 15 12.2%
II.4 Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 12 9.8%
II.5 Kiến thức tự chọn tự do (Phụ*) 7 (15*) 5.6%
II.6 Trao đổi học tập/Thực tập (ít nhất 640 giờ) Non-credit (640 hours)
II.7 Đồ án tốt nghiệp 6 4.9%
  Tổng 123 (131*) 100%

* Thay vì học 7 tín chỉ các môn tự chọn tự do, sinh viên có thể chọn học 15 tín chỉ để hoàn thành yêu cầu của một ngành phụ

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Hóa học bậc phổ thông.

Mô tả khóa học: Khóa học này bao gồm các khái niệm hóa học cơ bản, chẳng hạn như khả năng phản ứng và liên kết của các phân tử, cơ học lượng tử cơ bản và các lực liên phân tử trong chất lỏng, chất rắn và chất khí. Trọng tâm sẽ tập trung vào các khía cạnh và ứng dụng của hóa học phù hợp nhất với kỹ thuật.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Phương trình vi phân và Vật Lý 2.

Mô tả khóa học: Khóa học này thiết lập các thuộc tính cơ bản của mạch điện với ứng dụng trong ngành điện tử hiện đại. Các chủ đề bao gồm các phương pháp phân tích mạch, bộ khuếch đại thuật toán, mạch lọc cơ bản và các nguyên tắc cơ bản về bóng bán dẫn (transistor). Các bài thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được kết hợp chặt chẽ với các bài giảng.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Phương trình vi phân, Nhập môn lập trình.

Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu về xử lý tín hiệu. Các chủ đề bao gồm: biểu diễn dựa trên tần số: phân tích và tổng hợp Fourier; hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc: mối quan hệ đầu vào/đầu ra, lọc, đáp ứng phổ; chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số và kỹ thuật số sang tương tự; tín hiệu thời gian liên tục và hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian: đáp ứng tần số và biến đổi Fourier thời gian liên tục.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn lập trình.

Mô tả khóa học: Khóa học này cung cấp nền tảng vững chắc về các nguyên tắc, thực hành và nghệ thuật lập trình hệ thống máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình C và C++. Học viên sẽ học lập trình thủ tục bằng C và cách phân tích lý thuyết cũng như triển khai thực tế các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản. Học viên sẽ chuyển sang C++ để khám phá lập trình hướng đối tượng, lập trình chung (generic), lập trình hàm và lập trình đồng thời trước khi nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao liên quan đến cây, bảng và đồ thị. Học viên sẽ tìm hiểu về lập trình hệ thống sử dụng thư viện chuẩn POSIX. Khóa học bao gồm một loạt các bài tập lập trình để học viên đưa các nguyên tắc đã học vào thực hành.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn lập trình.

Mô tả khóa học: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về thiết kế và triển khai các mạch kỹ thuật số và bộ vi xử lý. Các chủ đề bao gồm thiết kế mạng bóng bán dẫn (transistor), đại số Boole, mạch tổ hợp, mạch tuần tự, thiết kế máy trạng thái hữu hạn, đường ống xử lý và hệ thống phân cấp bộ nhớ. Phương pháp luận thiết kế sử dụng cả các thành phần rời rạc và ngôn ngữ mô tả phần cứng được đề cập trong phần thực hành của khóa học.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Vật lý 2, Phương trình vi phân, Nhập môn mạch điện.

Mô tả khóa học: Khóa học này bao gồm các chủ đề về trường và sóng điện từ tĩnh, chuẩn tĩnh và động. Các chủ đề bao gồm phương trình Maxwell (dạng tích phân và vi phân), trường phân bố điện tích và dòng điện, điều kiện biên, trường gần vật dẫn, phương pháp ảnh, phân cực vật liệu và chất điện môi; năng lượng, công và công suất trong hệ thống điện từ; sự truyền sóng và phân cực, sóng trong môi trường (chất điện môi, chất dẫn điện và vật liệu dị hướng); phản xạ, truyền và khúc xạ tại các giao diện; sóng dẫn hướng trong đường truyền, biểu đồ Smith, sóng chuyển tiếp; ống dẫn sóng kim loại và điện môi; bức xạ và ăng-ten, mảng ăng-ten, mạch điện để truyền và thu, ăng-ten khẩu độ và nhiễu xạ.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn kỹ thuật, Nhập môn lập trình.

Mô tả khóa học: Đây là một khóa học dự án thiết kế liên ngành dành cho sinh viên đến từ các chương trình kỹ thuật và khoa học máy tính khác nhau. Trong khóa học này, sinh viên sẽ tham gia vào phương pháp thiết kế toàn diện cho các Hệ thống Vật lý Thông minh (Intelligent Physical Systems), các hệ thống có thể cảm nhận, lập luận và hành động dựa trên môi trường của chúng. Khóa học này bao gồm các chủ đề về thuật toán, cảm biến, cơ cấu chấp hành, nguồn điện và cơ học. Sinh viên sẽ tìm hiểu giá trị và sự đánh đổi giữa lý thuyết, mô phỏng và triển khai thực tế; đồng thời làm quen với các kỹ thuật tạo mẫu nhanh, kỹ năng gỡ lỗi hệ thống, làm việc nhóm, lãnh đạo, quản lý thời gian và cách phổ biến công việc đến đối tượng rộng hơn thông qua các trang wiki.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và thông tin.

Mô tả khóa học: Khóa học này tập trung vào việc phát triển một bộ công cụ kỹ thuật để xử lý và phân tích các tín hiệu trong thế giới thực, mô hình hóa chúng dưới điều kiện không chắc chắn/nhiễu và đưa ra quyết định về chúng. Các điểm nổi bật của khóa học sẽ bao gồm lấy mẫu, lọc, xử lý tín hiệu đa tốc độ, giới thiệu về xử lý tín hiệu thống kê bao gồm lọc Wiener và Kalman, và nền tảng về thị giác máy tính. Khóa học hướng tới việc bao gồm một loạt các ứng dụng bao gồm âm thanh/nhạc, hình ảnh và phân tích dữ liệu.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn mạch điện tử.

Mô tả khóa học: Khóa học này đề cập đến việc phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển, với trọng tâm là mô hình hóa, biểu diễn biến trạng thái, giải pháp trên máy tính, các nguyên tắc thiết kế hiện đại và các kỹ thuật phòng thí nghiệm. Các chủ đề bao gồm Mô hình hóa và đáp ứng động lực, Phương pháp thiết kế quỹ đạo nghiệm số (Root Locus), Phương pháp thiết kế đáp ứng tần số và Thiết kế không gian trạng thái.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống.

Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu phương pháp lập mô hình, phân tích và tính toán trong hệ thống điện năng hiện đại, tập trung vào các kỹ thuật phân tích phù hợp cho lập mô hình và phân tích hệ thống điện năng, tính toán quá trình phân bố dòng điện. Các chủ đề bao gồm mô hình đường dây truyền tải, máy biến áp và hệ thống đơn vị (per-unit), mô hình máy phát điện, ma trận mạng lưới điện, phân tích và tính toán quá trình phân bố dòng điện, điều khiển công suất thực và công suất phản kháng, điều khiển điện áp, và điều phối kinh tế.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn mạch điện.

Mô tả khóa học: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu định lượng, thực tế về một loạt các hệ thống năng lượng tái tạo. Các chủ đề bao gồm tài nguyên gió và tuabin, pin quang điện, tài nguyên mặt trời, hệ thống quang điện, hiệu suất năng lượng và tài chính của các dự án năng lượng xanh; tích hợp năng lượng xanh vào lưới điện, quản lý phía cầu, tính kinh tế của hiệu quả năng lượng.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn mạch điện.

Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu các linh kiện và mạch cơ bản trong vi điện tử hiện đại. Học viên không chỉ tìm hiểu cấu trúc và hoạt động cơ bản của các linh kiện bán dẫn thông qua các mô hình đơn giản (diode, CMOS và BJT) mà còn học cách phân tích và thiết kế các mô-đun transistor cơ bản trong mạch kỹ thuật số và tương tự. Các chủ đề bao gồm phân cực, bộ khuếch đại, bộ lọc, cổng logic và bộ nhớ. Khóa học giới thiệu các phương pháp thiết kế trực quan để ánh xạ thông số kỹ thuật của mạch thành cấu trúc liên kết transistor, cũng như phương pháp ước lượng hằng số thời gian bậc nhất. Thực hành SPICE và thí nghiệm đo lường đi kèm với các bài giảng để cung cấp trải nghiệm thực tiễn.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Điện tử số logic và cấu trúc máy tính.

Mô tả khóa học: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về thiết kế hệ thống nhúng, với trọng tâm là hiểu sự tương tác giữa phần cứng, phần mềm và thế giới thực. Các chủ đề được đề cập bao gồm lập trình ngôn ngữ hợp ngữ (assembly), ngắt, I/O (nhập/xuất), quản lý đồng thời, lập lịch, quản lý tài nguyên và các ràng buộc thời gian thực.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống nhúng.

Mô tả khóa học: Khóa học này dạy về mạng cơ bản với trọng tâm là Internet. Các chủ đề ví dụ bao gồm World Wide Web, Email và mạng ngang hàng (Peer to Peer), truyền dữ liệu và mã hóa dữ liệu, chuyển mạch mạch so với chuyển mạch gói, công nghệ mạng cục bộ (LAN), định tuyến và chuyển mạch, kiểm soát tắc nghẽn, bảo mật mạng, mạng không dây và đa phương tiện. Mặc dù trọng tâm sẽ là Internet, các mô-đun ứng dụng về mạng di động 4G/5G, WiFi (802.11) và Bluetooth cũng sẽ được trình bày.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Xác suất và thống kê, Tín hiệu và thông tin.

Mô tả khóa học: Khóa học bao gồm lý thuyết truyền thông, các thuật toán bộ thu phát hỗ trợ truyền thông tin cậy, các kênh truyền không dây và các tiêu chuẩn truyền thông hiện đại (như 3GPP LTE và WiFi). Học viên sẽ thiết kế một hệ thống truyền thông băng tần âm thanh hoạt động dựa trên ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM).

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điều khiển.

Mô tả khóa học: Khóa học này bao gồm: Mô hình hóa và phân tích hệ thống, các thuộc tính cấu trúc hệ thống, thiết kế hệ thống phản hồi, điều khiển phản hồi tối ưu.

4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điều khiển.

Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về robot và ứng dụng. Các chủ đề bao gồm kiến thức cơ bản về bộ điều khiển rô-bốt, biến đổi tọa độ và động học, quy hoạch quỹ đạo, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và thiết bị, ứng dụng của rô-bốt trong tự động hóa công nghiệp.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn mạch điện.

Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu các khái niệm chính về điện tử công suất, cả từ góc độ hệ thống và linh kiện, đồng thời xem xét thiết kế trong quá trình chuyển đổi nguồn điện. Các chủ đề bao gồm chuyển đổi điện và phân tích, bộ chuyển đổi DC-DC, bộ chỉnh lưu và mạch tụ điện chuyển mạch, bộ biến tần, chất bán dẫn công suất trong bộ chuyển đổi, điều khiển phản hồi cho bộ chuyển đổi, mô hình hóa và thiết kế điều khiển, chuyển đổi AC-AC, cộng hưởng trong bộ chuyển đổi.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn hệ thống điện.

Mô tả khóa học: Khóa học này đào tạo cách vận hành các hệ thống phân phối điện năng hiện đại tích hợp với các nguồn năng lượng tái tạo. Các chủ đề bao gồm vận hành hệ thống phân phối, chất lượng điện năng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống điện gió, hiệu suất hệ thống và hiệu quả chi phí.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2.

Mô tả khóa học: 

Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các phương trình vi phân thường và phương trình vi phân từng phần. Các chủ đề bao gồm phương trình bậc nhất (có thể tách biến, tuyến tính, thuần nhất, chính xác); mô hình toán học (ví dụ: tăng trưởng dân số, vận tốc cuối); phương pháp định tính (trường dốc, biểu đồ pha, cân bằng và ổn định); phương pháp số; phương trình bậc hai (phương pháp hệ số không xác định, ứng dụng vào dao động và cộng hưởng, vấn đề giá trị biên và giá trị riêng); và chuỗi Fourier. Một phần quan trọng của khóa học này liên quan đến các phương trình vi phân từng phần, chẳng hạn như phương trình nhiệt, phương trình sóng và phương trình Laplace.

3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Vật Lý 1.

Mô tả khóa học: Khóa học này bao gồm các chủ đề về tĩnh điện học, hành vi của vật chất trong điện trường, mạch điện một chiều (DC), từ trường, định luật Faraday, mạch điện xoay chiều (AC) và sóng điện từ.

2 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Vật Lý 2, Giải Tích 2.

Mô tả khóa học: Khóa học này bao gồm các kiến thức về vật lý dao động và hiện tượng sóng, bao gồm dao động cưỡng bức và cộng hưởng, sóng cơ học, sóng âm thanh, sóng điện từ, sóng dừng, hiệu ứng Doppler, phân cực, phản xạ và truyền sóng, giao thoa, nhiễu xạ, quang hình học và dụng cụ quang học, tính chất sóng của hạt, hạt trong giếng thế, phát xạ và hấp thụ ánh sáng, và xuyên hầm lượng tử.