Nghiên Cứu

Các Trung Tâm Nghiên Cứu

Các trung tâm nghiên cứu này mang tầm quan trọng cao đối với cam kết của VinUni với sự đổi mới, bền vững và ảnh hưởng xã hội. Chúng phục vụ như là trung tâm nghiên cứu tiên tiến, hợp tác và phát triển các giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Trung tâm Trí tuệ Môi trường (CEI)

Trung tâm Trí tuệ Môi trường (CEI) tập trung vào việc tạo ra các giải pháp biến đổi cho một tương lai bền vững. Bằng cách tích hợp công nghệ tiên tiến với những hiểu biết từ khoa học xã hội, vật liệu kỹ thuật số và năng lượng bền vững, CEI cố gắng giám sát môi trường, hỗ trợ quyết định dựa trên thông tin và tạo mẫu các hệ thống thấp carbon để cải thiện chất lượng cuộc sống trong các đô thị đang phát triển.

Trung tâm Trí tuệ Môi trường (CEI)

Trung tâm Khởi nghiệp (E-Lab)

  • Trung tâm khởi nghiệp là một phần quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp tại VinUni. E-Lab cố gắng truyền cảm hứng, kết nối và trao quyền cho sinh viên và giáo viên để phát triển tư duy và kỹ năng khởi nghiệp thông qua:
    Một trung tâm sôi nổi về sự kiện xã hội vui vẻ, trao đổi thông tin, kết nối, không gian học tập và làm việc chung trên khuôn viên
  • Cuộc thi và sự kiện ý tưởng/khởi nghiệp hấp dẫn được tổ chức quanh năm
  • Các workshop khởi nghiệp để giúp sinh viên phát triển kỹ năng và tư duy cụ thể, và sự hướng dẫn để cung cấp hướng dẫn về sáng tạo và khởi nghiệp
  • Các nhóm khởi nghiệp cam kết có thể nộp đơn cho chương trình ủy thác để nhận được vốn khởi nghiệp, đào tạo tiên tiến và hướng dẫn từ ngành công nghiệp
Trung tâm Khởi nghiệp (E-Lab)

Trung tâm Sức khỏe thông minh VinUni - Illinous (VISHC)

Trung tâm Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois (VISHC) là một sáng kiến của VinUniversity và Trường Đại học Kỹ thuật Grainger tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign. Trung tâm được thành lập vào năm 2021 để tiến hành nghiên cứu có tác động cao về cảm biến y tế, thông tin học và các ứng dụng của chúng trong chăm sóc sức khỏe thông minh. Nó nhằm mục tiêu phát triển các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất để cung cấp dịch vụ giám sát sức khỏe, sàng lọc và chẩn đoán rộng rãi cho mọi người trên toàn thế giới.

Trung tâm Sức khỏe thông minh VinUni - Illinous (VISHC)