Về CECS

Chào mừng đến với Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Lý do lựa chọn CECS?

Giáo dục nhằm tạo ra thế hệ lãnh đạo trẻ có phẩm chất, kỹ năng và kiến thức cần thiết để dẫn dắt sự phát triển của khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và tạo ra những phát kiến đột phá vì lợi ích của xã hội

Khung Chương Trình Tổng Quan