CÁC PHẨM CHẤT ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN VINUNI – ID: 71200

CÁC PHẨM CHẤT ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN VINUNI – ID: 71200

Các phẩm chất đầu ra của sinh viên VinUni

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ hình thành các kỹ năng, phẩm chất và giá trị ở mọi ngành học hay lĩnh vực nghiên cứu; và có thể đo lường và mang tính tổng quát. Những kỹ năng, phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp VinUni được xây dựng dựa trên mô hình EXCEL, bao gồm:

Khả năng thấu cảm (Empathy – E)

Khả năng thấu hiểu, cảm thông với suy nghĩ và cảm xúc của người khác mà không phán xét, và mong muốn góp phần kiến tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Năng lực vượt trội (Exceptional Ability – X)

Năng lực đặc biệt đã được kiểm chứng là yếu tố then chốt quyết định thành công trong tương lai. Tiếng Anh chuyên ngành trình độ cao, giao tiếp thuần thục ở mọi môi trường quốc tế. Đạt các chuẩn năng lực chuyên môn xuất sắc (theo kiểm định quốc tế từng chuyên ngành), có khả năng đáp ứng chuẩn hành nghề và làm việc trong mội trường toàn cầu

Sáng tạo (Creativity – C)

Khả năng quan sát thế giới theo một cách nhìn mới mẻ, tìm thấy những điều đã bị quên lãng, kết nối những sự vật hiện tượng rời rạc và tưởng tượng được giải pháp đột phá, biến ý tưởng trở thành hiện thực.

Tư duy khởi nghiệp (Entrepreneurial Mindset – E)

Chủ động tìm kiếm cơ hội và dám tham gia các dự án thách thức, các hoạt động tranh tài tầm quốc gia, toàn cầu. Có thể chủ trì, tham gia các dự án khởi nghiệp ngay trong trường đại học, dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm, biết tính toán rủi ro và có khả năng thích ứng cao

Tinh thần lãnh đạo (Leadership Spirit – L) 

Có năng lực truyền cảm hứng, thu hút được bạn bè, đối tác, xây dựng được đội nhóm cùng ý chí, cùng nỗ lực đạt mục tiêu chung. Tự tin, tự trọng có tinh thần tự tôn dân tộc và đã có trải nghiệm trong môi trường nước ngoài.