TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tin chương trình đào tạo

Tên chương trình Cử nhân kỹ thuật điện
Thời gian đào tạo sẽ được hoàn thành trong 4 năm toàn thời gian
Tổng số tín chỉ Lựa chọn 1: 1 Ngành chính với 123 tín chỉ
Lựa chọn 2: Ngành chính + ngành phụ về Robotics/ Thiết kế sản phẩm/ Khởi nghiệp hoặc ngành phụ khác: 131 tín chỉ

Mục đích chương trình đào tạo

Mục tiêu chung của chương trình là nuôi dưỡng và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ trong ngành kỹ thuật điện có định hướng và tầm nhìn rõ ràng, có tư duy sáng tạo và có giá trị cá nhân vững chắc; là người mở đường cho khoa học và công nghệ phát triển, nâng cao năng suất lao động, có ích cho xã hội.

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu giáo dục của chương trình Cử nhân khoa học Kỹ thuật Điện là trong vòng một vài năm sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên sẽ thể hiện sự xuất sắc khi theo học các chương trình sau đại học hàng đầu; hoặc trong các vị trí lãnh đạo và quản lý trong các ngành kỹ thuật công nghệ cao hoặc các lĩnh vực khác; hoặc theo đuổi các dự án kinh doanh khởi nghiệp.
Trong những vai trò này, họ sẽ:

 1. Áp dụng kiến thức cơ bản về nguyên lý Kỹ thuật điện và kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và xã hội;
 2. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc ràng buộc về kinh tế, môi trường, văn hóa, an toàn và đạo đức;
 3. Trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy kinh doanh, người giao tiếp hiệu quả và người ra quyết định sáng suốt với tư cách là thành viên của các nhóm đa ngành, hỗ trợ môi trường hợp tác và hòa nhập;
 4. Khám phá và áp dụng kiến thức mới, đồng thời tham gia học tập suốt đời về chuyên ngành kỹ thuật;
 5. Gắn kết với cộng đồng, tổ chức nghề nghiệp, quốc gia và thế giới.

Sinh viên đạt được gì sau khi tốt nghiệp?

 1. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý kỹ thuật, khoa học và toán học;
 2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có xem xét đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
 3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau;
 4. Khả năng nhận biết trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, có xem xét tới tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
 5. Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả, khả năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
 6. Khả năng thực hiện và phát triển thí nghiệm theo yêu cầu, phân tích dữ liệu và đánh giá kỹ thuật về kết quả thực nghiệm để đưa ra kết luận phù hợp;
 7. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp;
 8. Tư duy khởi nghiệp và nhận biết tầm quan trọng của các giá trị truyền thống, niềm tự hào dân tộc và nhận thức toàn cầu.