GIÁO DỤC ĐIỀU HÀNH – ID: 71011

GIÁO DỤC ĐIỀU HÀNH – ID: 71011

Giáo dục điều hành

Đại học VinUni tự hào được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec lựa chọn để cung cấp chuỗi các khóa học nâng cao kỹ năng học thuật và tiếng Anh y khoa dành riêng cho các bác sĩ Vinmec, những người được đánh giá là thành viên chủ chốt của Trung tâm Xuất sắc. Trình độ tiếng Anh, kỹ năng học thuật và năng lực giao thoa văn hóa đều là những mục tiêu quan trọng giúp các bác sĩ của Vinmec nâng cao tay nghề, tham gia các học bổng quốc tế, đồng thời đóng góp vào tham vọng nâng cao chất lượng nghiên cứu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Vinmec tại Việt Nam và hơn thế nữa.