SINH VIÊN CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ UY TÍN THẾ GIỚI THUỘC NHÓM Q1 KHI CÒN LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT