DU HỌC 3 QUỐC GIA & THÀNH CÔNG CHINH PHỤC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – HỌC BỔNG KHCN VINGROUP Ở TUỔI 20