NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH TỪ NĂM NHẤT, THỰC TẬP TẠI MỸ VỚI MỨC LƯƠNG 40 TRIỆU VND/ THÁNG KHI MỚI NĂM 2 ĐẠI HỌC