Thông báo Chương trình Học bổng Đào tạo Thạc sĩ Cryptis Toán và Cryptis Tin tại Đại học Limoges, Pháp – năm 2020

25/12/2019

“Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) – Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài” (gọi tắt là Chương trình), là một cấu phần của Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam của Tập đoàn Vingroup.

Mục tiêu của Chương trình là tìm kiếm các tài năng để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Trong đó, các lĩnh vực then chốt được ưu tiên đào tạo bao gồm trí tuệ nhân tạo, sinh học phân tử, di truyền, tự động hóa, học máy, năng lượng tái tạo, an toàn thông tin mạng…

100% chi phí phát sinh trong suốt thời gian đào tạo như học phí, sinh hoạt phí, đi lại và bảo hiểm… sẽ do Tập đoàn Vingroup đài thọ.

Ứng viên tham gia Chương trình là các tài năng KHCN Việt Nam đang học tập và làm việc trong nước và quốc tế, có độ tuổi không quá 30 đối với đào tạo Thạc sĩ và không quá 35 đối với đào tạo Tiến sĩ. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các phẩm chất và thành tích cá nhân, bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng ngoại ngữ, tiềm năng và cam kết đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu KHCN của Việt Nam.

Quy trình tuyển chọn ứng viên là quy trình mở, cạnh tranh, minh bạch và hoàn toàn miễn phí do các Giáo sư danh tiếng có chuyên môn sâu trong lĩnh vực KHCN, thuộc Hội đồng Xét tuyển Học bổng thẩm định.

Sau khi đạt Học bổng, từng ứng viên sẽ làm việc với một nhân sự đầu mối của Đề án để được tư vấn và hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình học tập, cũng như cùng thiết kế lộ trình học tập tối ưu. Quá trình phối hợp này nhằm đảm bảo người nhận học bổng phát huy cao nhất năng lực học thuật trong môi trường Đại học; đồng thời kết nối chặt chẽ với môi trường Việt Nam.

Năm 2020, Chương trình sẽ cấp 10 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần, chia thành 05 suất Thạc sĩ Toán Bảo mật/ CRYPTIS Toán và 05 suất Thạc sĩ Tin Bảo mật/CRYPTIS Tin tại Đại học Limoges, Cộng hòa Pháp.

Tải toàn bộ bản thông báo tiếng việtTẠI ĐÂY

LINK NỘP HỒ SƠ: https://scholarships.vinuni.edu.vn/scholarship/account/

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 06h00 chiều Việt Nam ngày 29/02/2020

Để có thêm thông tin về Chương trình hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Chương trình Học bổng qua email: scholarships@vingroup.net hoặc số điện thoại: (+84) 24 71089779 (Ext: 9032 hoặc 9006).