Tiếng Anh chuyên ngành y tế (Trung cấp) – ID: 71014

Tiếng Anh chuyên ngành y tế (Trung cấp) – ID: 71014

Tiếng Anh chuyên ngành y tế (Trung cấp)

Thông tin khóa học 

Khóa học Tiếng Anh Trung cấp chương trình Bác sĩ Vinmec được thiết kế nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh tổng quát từ B1 lên B2 (tương đương IELTS 5.5 đến IELTS 6.0) trong hơn 180 giờ học, giúp cải thiện kỹ năng tiếng Anh y tế và giao tiếp trong các tình huống y tế, giúp bác sĩ tự tin hơn khi tương tác với bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bằng tiếng Anh. 

Mục tiêu học tập tổng thể 

  • Nâng cao trình độ tiếng Anh tương đương 0.5 IELTS mỗi khóa học và đáp ứng yêu cầu đầu vào của các Chương trình học bổng nước ngoài khi kết thúc chương trình. 
  • Mở rộng thuật ngữ y tế và năng lực giao tiếp trong cả lĩnh vực y tế nói chung và chuyên ngành. 
  • Tăng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người bản xứ và không phải người bản ngữ. 
  • Mở rộng nhận thức liên văn hóa và kỹ thuật giao tiếp với những người từ các nền văn hóa khác nhau. 
  • Tăng cường làm việc theo nhóm liên ngành và kỹ năng giao tiếp. 

Lịch học 

  • 180 giờ, chia làm 8 phần, mỗi phần 2 tuần. Mỗi phần bao gồm:  
  • 14 giờ tự học trực tuyến và thực hiện bài tập. 
  • 2 buổi học kéo dài 1 giờ được thực hiện trực tuyến qua Teams. 
  • 1 hội thảo 4 giờ dựa trên hình thức học Team-Based Learning (TBL).