VinUni tổ chức Khóa đào tạo Lãnh đạo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

28/12/2023

Ngày 20.12, gần 50 cán bộ lãnh đạo của Bộ Khoa học Công nghệ và các tỉnh, thành phố đã tham gia khóa đào tạo Lãnh đạo Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại VinUni. Nội dung đào tạo bao gồm các bài giảng vi mô từ các Giáo sư hàng đầu về hiện trạng và tiềm năng của Đổi mới sáng tạo, Tư duy thiết kế , Tư duy chiến lược và Tư duy toàn cầu trong quản lý đổi mới sáng tạo, cũng như các bài học thành công và thất bại trên thế giới.

Khóa đào tạo Lãnh đạo Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại VinUni

Trong khuôn khổ khóa đào tạo, các cán bộ lãnh đạo của Bộ Khoa học Công nghệ đều ấn tượng với chia sẻ thực tế và hữu ích được trình bày trực tiếp bởi các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn Vingroup về cách Vingroup quy hoạch, xây dựng thương hiệu cũng như cách thức quản trị 6 Hóa – đặc thù riêng của Tập đoàn bao gồm: Hệ thống hóa, Hạt nhân hóa, Đơn giản hóa, Chuẩn hóa, Tự động hóa và Hiệu quả hóa.