TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tin chương trình đào tạo

Tên chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
Thời gian đào tạo Hoàn thành trong 4 năm học toàn thời gian
Tổng số tín chỉ Lựa chọn 1: 1 Ngành chính với 120 tín chỉ
Lựa chọn 2: Ngành chính + ngành phụ về Robotics/ Thiết kế sản phẩm/ Khởi nghiệp hoặc ngành phụ khác: 126 tín chỉ

Mục đích chương trình đào tạo

Mục đích của chương trình là đào tạo các nhà khoa học, kỹ sư về khoa học máy tính có hiểu biết sâu sắc về các lý thuyết cơ bản của khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm cũng như được tiếp cận với các công nghệ thực tiễn từ công nghiệp, cho phép họ đóng góp cho xã hội với vai trò là những người sáng tạo, đổi mới, chủ động dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đất nước.

Mục tiêu chương trình đào tạo

Mục tiêu cụ thể của chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính là trong một vài năm sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên sẽ thể hiện xuất sắc trong: (i) các chương trình đào tạo sau đại học uy tín; hoặc (ii) ở vị trí lãnh đạo và quản lý trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; hoặc (iii) trong việc theo đuổi các dự án kinh doanh/khởi nghiệp. Trong những vai trò này, họ sẽ:

 1. Áp dụng kiến thức cơ bản về các nguyên tắc khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu về các chủ đề cụ thể (như trí tuệ nhân tạo, học máy hoặc kỹ thuật phần mềm) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và xã hội;
 2. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa các sản phẩm, hệ thống và công cụ hữu ích, trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hoặc ràng buộc về kinh tế, môi trường, văn hóa, an toàn và đạo đức;
 3. Khám phá, áp dụng kiến thức mới và phát triển các công cụ mới phục vụ lĩnh vực khoa học máy tính;
 4. Nhạy bén với bối cảnh nghề nghiệp và xã hội, cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tham gia học tập suốt đời và chuẩn bị cho sự nghiệp học tập trong tương lai;
 5. Trở thành những nhà lãnh đạo có tư duy khởi nghiệp và kỹ giao tiếp hiệu quả trong các nhóm đa ngành, cả trong nghề nghiệp và trong cộng đồng;
 6. Gắn kết với cộng đồng, tổ chức nghề nghiệp, quốc gia và thế giới.

Sinh viên đạt được gì sau khi tốt nghiệp?

Students should be able to:

 1. Khả năng phân tích các vấn đề phức tạp, áp dụng các nguyên tắc về khoa học máy tính và các nguyên tắc liên quan khác để đưa ra giải pháp;
 2. Khả năng thiết kế, thực thi và đánh giá các giải pháp tính toán trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu đặt ra;
 3. Khả năng áp dụng lý thuyết khoa học máy tính, các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm để tạo ra giải pháp điện toán;
 4. Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp với nhiều bối cảnh khác nhau;
 5. Khả năng nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá đúng đắn trong công việc dựa trên các quy tắc đạo đức và pháp lý;
 6. Khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm;

Ngoài ra, sinh viên nên có:

 1. Tư duy khởi nghiệp, khả năng lãnh đạo bản thân và những người khác;
 2. Khả năng nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc, cũng như nhận thức toàn cầu.